Regulament


 1. DISPOZIȚII PRELIMINARE
  1. Prezentul document (denumit în continuare și: "Regulamentul") stabilește reguli detaliate pentru furnizarea serviciului "MODIVO Site Cariere Newsletter" de către MODIVO S.A. cu sediul social în Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (care este, de asemenea, o adresă de primire), înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale, de pe lângă Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Divizia VIII Gosp. KRS, cu numărul KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, cu capital social de 2 008 001,00 PLN, achitat integral; adresa de e-mail: careers@modivo.com (denumită în continuare și: "Furnizor de servicii"). Regulamentul constituie regulamentele menționate la articolul 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice (Monitorul Oficial nr. 144, punctul 1204, cu modificările ulterioare).
  2. Serviciul de newsletter al site-ului MODIVO Cariere poate fi utilizat de către o persoană fizică, sau de către o persoană juridică acționând prin intermediul unei persoane împuternicite, sau de către o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, având capacitate juridică deplină (în continuare și: "Beneficiar de servicii"). În cazul în care Beneficiarul Serviciului este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, Beneficiarul Serviciului se obligă să obțină consimțământul legal și efectiv al reprezentantului său statutar pentru încheierea unui contract de furnizare a serviciului MODIVO Cariere Newsletter (denumit în continuare și: „Acord”) și să prezinte un astfel de consimțământ la orice cerere a Furnizorului de servicii, prin care, în principiu, Acordul este un contract încheiat în mod obișnuit în probleme minore curente ale vieții de zi cu zi. Furnizorul de servicii nu percepe beneficiarilor de servicii o taxă pentru furnizarea MODIVO Cariere Newsletter.
  3. Utilizarea serviciului MODIVO Cariere Newsletter (inclusiv încheierea Acordului) necesită ca dispozitivul final și sistemul TIC utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime: (1) un computer, un laptop sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la poșta electronică; (3) un browser web: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome sau Safari - în versiunea curentă la data de 1.09.2022; (4) includerea în browserul web a cookie-urilor și a suportului Javascript; (5) o adresă de e-mail validă/activă; (6) o tastatură sau un alt dispozitiv de indicare care să permită completarea corectă a formularelor electronice.
 2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A NEWSLETTERULUI DE PE SITE-UL MODIVO CARIERE
  1. Serviciul de newsletter al site-ului de carieră MODIVO, furnizat de către Furnizorul de servicii la cererea Beneficiarului de servicii după încheierea Contractului, include primirea de către Beneficiarii de servicii, care au furnizat Furnizorului de servicii adresa lor de e-mail, a notificărilor privind apariția pe site-ul www.praca.modivo.pl (în continuare și: "Serviciu") oferte de locuri de muncă care corespund locației și cuvintelor cheie indicate de Beneficiarul Serviciului în formular atunci când vă abonați la Newsletter-ul Site-ului MODIVO Cariere.
  2. Utilizarea serviciului MODIVO Cariere Newsletter este posibilă după parcurgerea următorilor pași de către Beneficiarul Serviciului:

   1. să furnizeze adresa de e-mail în scopul trimiterii de notificări, introducând cel puțin un cuvânt cheie (tag) și locațiile la care vor fi corelate anunțurile de angajare în câmpul pop-up corespunzător de pe site;
   2. să accepte prevederile acestui Regulament prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare în câmpul pop-up corespunzător de pe site-ul web;
   3. dând click pe link-ul de activare prin care se confirma disponibilitatea de a primi notificari, trimis de catre Prestator la adresa de e-mail pusa la dispozitie de catre Beneficiarul Serviciului (momentul inceperii furnizarii serviciului MODIVO Cariere Newsletter).
  3. Serviciul MODIVO Cariere Newsletter este furnizat pentru o perioadă nedeterminată de timp.
  4. În special, Beneficiarul de servicii este obligat să furnizeze Furnizorului de servicii numai date adevărate, actualizate și toate datele necesare ale Beneficiarului de servicii și să utilizeze serviciile oferite de Furnizorul de servicii în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, cu prevederile Regulamentelor, precum și cu obiceiurile și principiile de coexistență socială adoptate în acest sens, în special prin faptul că nu furnizează conținut ilegal, precum și într-un mod care nu încalcă drepturile terților.
  5. Furnizorul de servicii își rezervă faptul că, în cadrul implementării serviciului MODIVO Cariere Newsletter, Beneficiarul de servicii nu poate modifica / completa datele indicate în formularul de înregistrare. În cazul în care Beneficiarul Serviciului dorește să modifice adresa de e-mail pentru a primi notificări sau cuvintele cheie indicate responsabile pentru selectarea notificărilor sau locația selectată, este necesar ca Beneficiarul Serviciului să demisioneze din notificările anterioare prin intermediul unui link dedicat cu privire la demisia din notificările incluse la sfârșitul fiecărui e-mail trimis ca parte a serviciului MODIVO Cariere Newsletter și reînscrierea în serviciul MODIVO Cariere Newsletter în condițiile indicate la punctul II.2 de mai sus, luând în considerare noile preferințe în domeniul notificărilor.
  6. Utilizarea serviciului MODIVO Cariere Newsletter, ca serviciu furnizat electronic este supusă riscurilor obișnuite ale transmiterii de date pe internet, cum ar fi difuzarea datelor destinatarului serviciului, accesul persoanelor neautorizate sau pierderea datelor. Furnizorul de servicii și Beneficiarul sunt obligați să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri.
 3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Datele cu caracter personal ale Beneficiarului serviciilor sunt prelucrate de Furnizorul de servicii în calitate de administrator al datelor cu caracter personal pentru a furniza serviciul MODIVO Cariere Newsletter.
  2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru a utiliza serviciul de newsletter al site-ului de carieră MODIVO.
  3. Beneficiarul are dreptul de a avea acces la datele sale personale, inclusiv de a solicita o copie a datelor sale personale, de a solicita rectificarea, restricționarea prelucrării sau ștergerea datelor sale și de a renunța la newsletter-ul site-ului de carieră MODIVO și, în plus, Clientul are dreptul la portabilitatea datelor sale personale (de exemplu, către un alt operator, în cazul în care datele personale sunt prelucrate prin mijloace automatizate și prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe baza faptului că este necesară pentru executarea contractului). De asemenea, Beneficiarul are dreptul de de a depune o plângere la președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  4. Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal sunt incluse în clauza de informare disponibilă pe site-ul web.
 4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Drepturile exclusive asupra tuturor elementelor, inclusiv asupra operelor în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. (Monitorul Oficial nr. 24, pct. 83, cu modificările ulterioare), pus la dispoziție de către Furnizorul de servicii, în special drepturile de autor, au dreptul la Furnizorul de servicii sau la entitățile cu care Furnizorul de servicii a încheiat acorduri corespunzătoare. Beneficiarul de servicii are dreptul să utilizeze conținutul menționat mai sus în mod gratuit numai în scopul utilizării personale și numai pentru utilizarea corespunzătoare a serviciului MODIVO Cariere Newsletter, în întreaga lume. Utilizarea conţinutului mai sus menţionat într-un alt scop este permisă numai pe baza de consimţământ explicit, prealabil acordat de o entitate autorizată, în scris, sub sancţiunea nulității.
 5. PROCEDURA DE RECLAMAȚII
  1. Beneficiarul de servicii poate depune obiecții legate de serviciul MODIVO Cariere Party Newsletter sub forma unei reclamații.
  2. Furnizorul răspunde la reclamație imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
  3. Reclamațiile legate de furnizarea serviciului MODIVO Cariere Newsletter pot fi depuse, de exemplu, în scris la următoarea adresă: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, sau la următoarea adresă de e-mail [careers@modivo.com].
  4. Pentru a accelera procesarea reclamației, vă rugăm să indicați Beneficiarul (numele, prenumele, adresa de e-mail, care a fost furnizată la momentul înregistrării pentru MODIVO Cariere Newsletter/ datele de contact ale reclamantului) și obiectul reclamației și să descrieți circumstanțele care justifică reclamația.
  5. Nici Furnizorul, nici angajaţii, reprezentanţii autorizaţi și avocaţii săi nu vor fi răspunzători faţă de Beneficiar care nu este un consumator, subcontractanții, angajaţii, reprezentanţii autorizaţi și/sau avocații acestuia pentru orice prejudiciu, inclusiv pierderea profitului, cu excepţia cazului în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenţionat de aceştia. Ori de câte ori se stabilește răspunderea Furnizorului de servicii, a angajaților, reprezentanților autorizați și/sau a agenților săi, această răspundere față de Beneficiarul serviciului care nu este un consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât ca parte a unei singure revendicări, cât și pentru toate revendicările în total - la suma de cinci sute de PLN.
 6. REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
  1. Destinatarul Serviciului are posibilitatea, în orice moment și fără a da vreun motiv, să se dezaboneze de la serviciul MODIVO Cariere Newsletter (renunțarea la serviciu), în special făcând clic pe link-ul de dezactivare inclus în fiecare e-mail trimis Beneficiarului ca parte a serviciului MODIVO Cariere Newsletter.
  2. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul în orice moment, cu un preaviz de o lună, din motive importante, înțelese ca (catalog închis):

   1. modificarea prevederilor legale care reglementează prestarea de servicii electronice de către Furnizorul de servicii care influenţează drepturile și obligaţiile reciproce definite în contractul sau modificarea interpretării reglementărilor legale menţionate mai sus ca urmare a hotărârilor judecătoreşti, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităţilor sau organismelor competente într-un anumit domeniu de aplicare;
   2. o modificare a modului de prestare a serviciilor cauzată din motive tehnice sau tehnologice (în special, o actualizare a cerinţelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
   3. să modifice domeniul de aplicare sau de furnizare a serviciilor cărora li se aplică termenii și condiţiile prin introducerea de noi funcţionalităţi sau servicii care intră sub incidenţa termenilor și condiţiilor de către Furnizorul de servicii;
  3. Furnizorul de servicii va trimite declarația sa în măsura specificată în paragraful 2 de mai sus la adresa de e-mail furnizată de Beneficiarul de servicii atunci când se abonează la serviciul MODIVO Cariere Newsletter.
  4. Furnizorul de servicii poate rezilia Contractul pentru Beneficiarul de servicii cu o perioadă de preaviz de șapte zile sau poate refuza Beneficiarului de servicii dreptul suplimentar de a utiliza MODIVO Cariere Newsletter, precum și poate limita accesul acestuia la o parte sau la întregul conținut menționat la punctul IV de mai sus din motive importante, adică în cazul unei încălcări grave a prezentului Regulament de către Beneficiarul de servicii, adică în situațiile în care Beneficiarul de servicii încalcă dispozițiile punctului II.4 din Regulament (catalog închis).
  5. Furnizorul de servicii poate modifica acest Regulament în cazul apariției a cel puțin unuia dintre motivele prevăzute la punctul VI.2 de mai sus.
  6. În cazul unor modificări ale Regulamentului, Furnizorul de servicii va pune la dispoziție textul uniform al Regulamentului prin publicarea pe Site și prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de Beneficiarul serviciilor atunci când se înregistrează pentru serviciul MODIVO Cariere Newsletter.
  7. Modificarea Regulamentului intră în vigoare la 14 zile de la data trimiterii informațiilor cu privire la modificarea adresei de e-mail menționate la punctul VI.6 de mai sus. Beneficiarul Serviciului are dreptul de a rezilia Contractul în termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului.
 7. DISPOZIȚII FINALE
  1. Acest Regulament este și intră în vigoare de la data de 9.11.2022.
  2. Contractul se încheie în limba polonă.
  3. Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale ale Acordului încheiat se realizează prin trimiterea unui mesaj de e-mail la adresa de e-mail furnizată de Beneficiar în timpul înregistrării la serviciul MODIVO Cariere Newsletter.
  4. Contractul este guvernat de legislația Republicii Polone, iar instanțele competente sunt instanțele ordinare din Republica Polonă, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin dispoziții legale imperative.

MODIVO în cifre

20 de piețe

20 de piețe

38 de magazine online. 35 de magazine staționare în Polonia, Cehia și România

9 birouri în 3 țări:

9 birouri în 3 țări:

Polonia, Italia, Cehia

8 milioane

8 milioane

Numărul utilizatorilor noștri este încă în creștere!​

~2800 de angajați

~ 2800 de angajați

Echipa noastră este în continuă creștere!